Salta al contingut principal
Arxiu Fotogràfic Municipal de les Borges del Camp

Els programes del primer terç del segle XX

D’aquest primer període s’han conservat ben pocs programes, tan sols tenim els de 1916, 1923 i, gràcies a la creació d'aquest Arxiu, s'ha recuperat el programa de 1930.

El programa de 1916, d’un color rosat, està escrit íntegrament en català. Té un format rectangular i està compost per tres fulls, impresos per ambdues cares, formant un petit llibret. A la portada, en el quadre superior, llegim “CORONACIÓ/ DE LA/ Mare de Deu [sense accent] de la Riera/EXCELSA PATRONA DE LA VILA”. Sota l’escrit trobem, un altre quadre, més gran, amb el nom del poble, sense l’article “les”, i la senyera dins d’un rombe coronat. Tanquen la portada les frases “FESTA MAJOR DE 1916/ Dies 7, 8, 9 i 10 de Septembre”.

Les dues primeres pàgines del programa estan formades per quatre anuncis. El del Gran Café del Recreo ens informa dels actes que s’hi van fer durant la festa major,a més de la propaganda del mateix local. Observem que alguns dels anuncis inclouen petits dibuixos, com poden ser els de la joieria Ferrater Germans i el Gran Saló de Barberia Jaume Miralles. La tercera pàgina segueix amb tres anuncis i és a partir de la quarta on es descriuen els actes que estaven programats, ordenats per dies. L’ús de diverses mides permet destacar allò més important de cada dia.

Així doncs, veurem les paraules processó, sardanes, Ofici Solemnial, serenades... amb una mida força més gran que la resta de text. L’explicació de la festa ocupa quatre pàgines, la darrera de les quals acaba amb un dibuix al·lusiu al raïm. Per acabar, segueixen tres pàgines i la contraportada amb anuncis, dels quals cal destacar el del Cafè del Teatre que, com hem vist amb el del Café del Recreo, ens dóna la informació sobre els concerts i balls que estaven previstos que s’hi duguessin a terme.

Cal destacar que dels quinze anuncis que apareixen, només sis són de negocis del poble, dels quals tres són cafès, dos són barberies i un és de l’estanc. La resta d’anuncis eren d’establiments de Reus. D’aquest programa en sabem el preu que va costar juntament amb les estampes de record: 65,60 pessetes. També ens consta el total recollit pel preu de posar els anuncis, que fou un total de 69 pessetes.

Fem un salt en el temps fins al 1923, any en què hem pogut trobar un programa de festa major. Aquest canvia completament el format de l’anterior i passa a ser d’un sol full, possiblement per a penjar a l’aparador dels locals comercials. El text està emmarcat en una sanefa ondulada i, de nou, no posa l’article “les” del topònim de la vila. En aquest programa es fa una organització completament diferent dels actes a celebrar, ja que se separen els actes religiosos dels que són populars. No obstant això, és cert que dins de cada grup, els actes apareixen distribuïts per dies.

Aquí es repeteix la variació de mides en la lletra i l’ús de majúscules per destacar alguns actes com la “TÍPICA PROFESSÓ”, l’“OFICI SOLEMNE”o el “Gran Partit de Foot-Ball”. Una altra diferència és el fet que en aquest no hi ha cap anunci, si bé s’informa dels actes que organitzen els diferents cafès de la vila. Per acabar, al final del cartell hi ha una nota firmada per la comissió en agraïment a tots aquells que assistirien als actes, especialment, diu, “a les gallardes i simpàtiques senyoretes que per sa valor no seran mai prou admirades i estimades”.

Bardou Ciurana, C. (2018). La festa major de la Mare de Déu de la Riera de les Borges del Camp -Estudi evolutiu des dels inicis del segle XX fins a l’actualitat. (Treball de Recerca).

Bardou Ciurana, C. (2018). La festa major de la Mare de Déu de la Riera de les Borges del Camp -Estudi evolutiu des dels inicis del segle XX fins a l’actualitat. (Treball de Recerca).

Els primers programes