Com col·laborar-hi?

Hi ha diverses maneres per aportar material d'interès per a l'Arxiu Fotogràfic Municipal de les Borges del Camp i, d'aquesta manera, contribuir a preservar la memòria històrica i gràfica del nostre poble.

El material que podeu aportar ha de complir les següents condicions:

  • Que sigui anterior a l'any 1990.
  • Que les fotografies o vídeos estiguin fetes a les Borges o bé que hi apareguin persones de les Borges.
  • En cas d'altre tipus de documents, han de ser d'interès general per a la recerca històrica de les Borges.

Aquest material es pot facilitar perquè formi part de l'Arxiu Fotogràfic Municipal de diverses maneres:

  • Enviar les fotografies o els documents escanejats en alta resolució a través del correu ajuntament@lesborgesdelcamp.cat i els vídeos, en format digital.
  • Portar les fotografies, els vídeos o els documents a l'Ajuntament els divendres, de 10.00 a 11.00 h, a partir del 10 de gener de 2020. En el cas de les fotografies i els documents, seran escanejats i retornats al mateix moment. En el cas dels vídeos, depenent del tipus de suport s'hauran de deixar fins a la seva conversió en format digital.
  • Si hi ha dificultats per al desplaçament fins a l'Ajuntament i s'avisa prèviament, el material es pot recollir a domicili.

Les fotografies, els vídeos i, si s'escau, els documents hauran d'anar acompanyats de la següent informació d'identificació:

  • Datació (exacta o aproximada).
  • Identificació, si s'escau, de l'acte que es visualitza.
  • Identificació, si es coneix, de les persones que apareixen.
  • Identificació de la persona que aporta el material perquè consti al registre.

Aquesta informació es pot aportar a través del correu electrònic, apuntada en un full a part o de manera oral en el moment d'escanejar-la.